Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.

PDF1. w spr. podatku od nieruchomości.pdf
PDF2. w spr. podatku od środków transportowych.pdf
PDF3. Uchwała w spr.zm.budżetu - 31.10.2016.pdf
PDF3.1. Wykaz zadań inwesty. - 31.10.2016 r.pdf
PDF3.2. Fundusz sołecki - 31.10.2016.pdf
PDF3.3. Zakres dotacji. - 31.10.2016.pdf
PDF4. WPF.pdf
PDF5. w spr. propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf
PDF6. skarga na działalność Burmistrza.pdf
PDF7. uchwała o zmianie regulaminu.pdf
PDF7.1. Projekt regulaminu zaop.pdf
PDF8. Uchwały taryfa 2017.pdf
PDF8.1.załącznik do uchwały.pdf
 

Wersja XML