Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.

PDF180. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2017 rok.pdf
PDF181. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.pdf
PDF182. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.pdf
PDF183. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata.pdf
PDF184. w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf
PDF185. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.pdf
PDF186. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogówek.pdf
PDF187. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Głogówek.pdf
PDF188. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.pdf
PDF189. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Związek Gmin „Aqua Silesia” w Głogówku.pdf
 

Wersja XML