Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.

PDF190. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.pdf
PDF191. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2017 rok.pdf
PDF192. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016 – 2026.pdf
PDF192. załącznik.pdf
PDF193. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 dla gminy Głogówek.pdf
PDF194. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek.pdf
PDF194. załącznik.pdf
 

Wersja XML