Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.

PDF195. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017.pdf
PDF196. w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek .pdf
PDF196.1.pdf
PDF197. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.pdf
PDF198. w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.pdf
PDF199. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF200. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogówek na lata 2017 – 2021.pdf
PDF201. w spr. przyjęcia przez Gminę Głogówek realizacji zadania drogowego.pdf
PDF202. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2017.pdf
PDF203. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek.pdf
PDF204. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Rzepcze, gmina Głogówek.pdf
PDF205. w spr. zm. uchwały w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek.pdf
 

Wersja XML