Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFOtwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok.pdf

PDFOtwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadań-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na rok 2022.pdf

DOCXWyniki otwartego konkursu na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok.docx

PDFWyniki otwartego konkursu na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok.pdf

PDFOtwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok.pdf

PDFOtwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadań-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na rok 2021.pdf

PDFOtwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok.pdf

PDFOtwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na rok 2020.pdf

PDFOtwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.pdf

PDFOtwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na rok 2019.pdf

PDFOtwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.pdf

PDFOtwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na rok 2018.pdf

PDFOtwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na rok 2018.pdf

PDFOtwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty porowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2018.pdf

PDFOtwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty porowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2017..pdf

PDFotwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego na rok 2016.pdf
 

 


 

Wersja XML