Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

- Azbest 2017 rok.

PDFOGŁOSZENIE o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Głogówek w 2017 roku..pdf
 

PDFWNIOSEK O DOFINANSOWANIE WS. AZBESTU NA 2017 ROK.pdf


PDFZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf
 

PDFInformacja o dofinansowaniu realizacja zadania ze środków NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Opolu.pdf
 

Wersja XML