Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.

PDFA. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biała.pdf
PDFB. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki .pdf
PDFC. w spr. przekazania środków dla PSP.pdf
PDFD. w spr. przekazania środków dla Policji.pdf
PDFE. w sprawie aktualizacji i przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek .pdf
PDFF. w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne .pdf
PDFG. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2017 roku.pdf
PDFH. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na postawienie popiersia Rafała Urbana.pdf
PDFPGN Głogówek - 012017.pdf
 

Wersja XML