Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.

DOCWykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy. Dotyczy działki geodezyjnej nr 222/5 arkusz mapy 5 obręb Kierpień, o pow. 1.2438 ha..doc
 

Wersja XML