Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.

PDF209. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 r..pdf
PDF210. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF210.1. załacznik WPF .pdf
PDF211. w spr. udzielenia pomocy finansowej Gminie Biała.pdf
PDF212. w spr. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Opolu.pdf
PDF213. w spr. przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej .pdf
PDF214. w spr. przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDF215. w spr. udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Głogówek.pdf
PDF216. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki .pdf
PDF217. w spr. aktualizacji i przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek.pdf
PDF218. w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.pdf
PDF219. w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2017 r.pdf
PDF220. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na postawienie popiersia Rafała Urbana.pdf
PDF221. w spr. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju.pdf
PDF222. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego.pdf

Wersja XML