Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.

DOCXWykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do najmu na okres trzech lat. Dotyczy lokalu użykowego położonego w budynku przy ul. Plac Wolności nr 8 w Głogówku..docx
 

Wersja XML