Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.

PDF1. Uchwała zmiana budżetu 28.02.2017.pdf 
PDF1. 1. Przychody i rozchody - 28.02.2017r._docx.pdf
PDF1. 2. Wykaz zadan inwest. (7) - 28.02.2017.pdf
PDF2. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF2. 1. zał. do uchwały WPF.pdf 
PDF3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW.pdf
PDF4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDF5. w spr. odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf
PDF6. zmieniająca uchwalę w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowych polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania.pdf

Wersja XML