Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.

PDF223. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok.pdf
PDF223. zał nr 1.pdf
PDF223. zał nr 2.pdf
PDF224. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020.pdf
PDF224. zał 1.pdf
PDF224. zał 2.pdf
PDF225. w spr. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w.pdf
PDF226. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Głogówek.pdf
PDF227. w spr. odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf
PDF228. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania.pdf
 

Wersja XML