Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.

PDF1. Uchwała zmiana budżetu 27.03.2017.pdf
PDF1.1.Przychody i rozchody - 27.03.2017r._docx.pdf
PDF1.2.Wykaz zadan inwest. (6) - 27.03.2017.pdf
PDF2. WPF.pdf
PDF3. Uchwała w spr.zaciągnięcia kredytu.pdf
PDF4. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych .pdf
PDF5. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych.pdf
PDF6. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego .pdf
PDF7.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat .pdf
PDF8. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2017 roku.pdf
PDF9. w spr. przystąpienia do opracowania mpzp.pdf
 

Wersja XML