Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
PDFsprawozdanie za 2016.pdf
PDFOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFSIWZ zmieniona.pdf
DOCzmieniony załącznik nr 1 Szegółowy opis przedmiotu zamówienia (1)2017 N.doc
DOCXzmieniony załącznik nr 2 formularz ofertowy.docx
DOCzmieniony załącznik nr 9 istotne dla stron postanowienia umowy N.doc
PDFOdpowiedź na odwołanie.pdf
PDFWezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.pdf

PDFOdwołanie.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu wysłane.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCzałącznik nr 1 Szegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
DOCXzałącznik nr 2 formularz ofertowy.docx
DOCzałącznik nr 3 JEDZ.doc
DOCXzałącznik nr 4 formularz rzeczowo-cenowy.docx
DOCXzałącznik nr 4.1 kosztorys informacyjny.docx
DOCXzałącznik nr 5 lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXzałącznik nr 6 doświadczenie zawodowe.docx
DOCXzałącznik nr 7 wykaz kadry.docx
DOCXzałącznik nr 8 potencjał techniczny.docx
DOCzałącznik nr 9 istotne dla stron postanowienia umowy.doc
PDFliczba ludności.pdf

PDFuchwała w sprawie regulaminu.pdf
PDFuchwała w sprawie sposobu.pdf

Wersja XML