Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.

PDF230. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 r..pdf
PDF230. zał. nr 1.pdf
PDF230. zał. nr 2.pdf
PDF231. w sprawie zmiany WPF.pdf 
PDF231. zał. nr 1.pdf
PDF232. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDF233. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem.pdf
PDF234. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek.pdf
PDF235. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf
PDF236. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF237. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2017 roku.pdf
PDF238. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej.pdf
PDF239. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek do .pdf

Wersja XML