Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Data modyfikacji: 27-06-2022 14:45
 2. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2022.
  Data modyfikacji: 27-06-2022 13:35
 3. Kadencja 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 24-06-2022 13:50
 4. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2022
  Data modyfikacji: 24-06-2022 13:49
 5. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Data modyfikacji: 24-06-2022 13:45
 6. 2022 r.
  Data modyfikacji: 21-06-2022 08:33
 7. Sprawozdania finansowe
  Data modyfikacji: 14-06-2022 09:59
 8. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Data modyfikacji: 13-06-2022 13:50
 9. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 10-06-2022 09:54
 10. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 10-06-2022 08:34
Wersja XML