Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Data modyfikacji: 22-05-2020 13:18
 2. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Data modyfikacji: 22-05-2020 12:54
 3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Data modyfikacji: 22-05-2020 11:06
 4. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Data modyfikacji: 21-05-2020 13:36
 5. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.
  Data modyfikacji: 21-05-2020 11:01
 6. Raport o stanie gminy
  Data modyfikacji: 21-05-2020 10:28
 7. marzec 2020
  Data modyfikacji: 19-05-2020 15:01
 8. maj 2020
  Data modyfikacji: 19-05-2020 13:57
 9. kwiecień 2020
  Data modyfikacji: 19-05-2020 13:25
 10. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Data modyfikacji: 19-05-2020 11:47
Wersja XML