Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021 r.

PDFOpinia RIO nt. sprawzadania z wykonania budżetu za 2021 r.pdf
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa za 2021.pdf
PDFZestawienie zmian w fudnuszu jednostki za 2021.pdf
PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2021.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r..pdf
PDFBilans w wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021.pdf
 

2020 r.

PDFInformacja Dodatkowa do sprawozdania finansowego.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy ).pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2020 r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf
PDFUchwała nr 316.2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r..pdf
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze-Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze-Informacja dotycząca planu wykonania zadań inwestycyjnych.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze -Wykaz należności na dzień 30.06.2020 r..pdf
PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Głogówek, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.pdf


2019r.

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy ).pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2019 r..pdf

2017r.

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2017r..pdf
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2017r..pdf
PDFInformacja dot. planu wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Głogówek za 2017r..pdf
PDFUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r. - 30.05.2018r..pdf

 

2016r.

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2016r..pdf
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2016r..pdf
PDFInformacja dot.planu wykonania zadań inwestycyjnych w Gminie Głogówek za 2016r..pdf
 

 

 

 

Wersja XML