Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.

PDF1. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat.pdf
PDF2. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary.pdf
PDF3. w spr. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych, konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.pdf
PDF4. w spr. sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego (1).pdf
PDF5. w spr. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego w Głogówku.pdf
 

Wersja XML