Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek

PDFStudium tekst.pdf

JPEGzał. nr 2 uwarunkowania.jpeg
JPEGzał. nr 3 kierunki.jpeg
JPEGkierunki_arkusz_1.jpeg
JPEGkierunki_arkusz_2.jpeg
JPEGkierunki_arkusz_3.jpeg
JPEGkierunki_arkusz_4.jpeg
JPEGkierunki_arkusz_5.jpeg
JPEGkierunki_arkusz_6.jpeg
JPEGkierunki_arkusz_7.jpeg
JPEGkierunki_arkusz_8.jpeg
JPEGkierunki_arkusz_9.jpeg
JPEGlegenda_kierunki.jpeg
 

 

Wersja XML