Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.

DOCWykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat 3. Dotyczy części działki 728/1 mapa 5 Racławice Śląskie..doc
 

Wersja XML