Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.

PDF240. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy.pdf
PDF241. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary .pdf
PDF242. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych, konserwatorskich lub robót.pdf
PDF243. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
PDF244. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.pdf
 

Wersja XML