Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020.

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą  do 2024 r.

PDFPOS_Gmina Glogowek.pdf
załączniki graficzne:

PDFZalacznik graficzny 2_uwarunkowania przyrodnicze.pdf
PDFArkusz 4_MRP_Q=10%.pdf
PDFArkusz 4_MRP_Q=1%.pdf
PDFArkusz 4_MRP_Q=0,2%.pdf
PDFArkusz 3_MRP_Q=10%.pdf
PDFArkusz 3_MRP_Q=1%.pdf
PDFArkusz 3_MRP_Q=0,2%.pdf
PDFArkusz 2_MRP_Q=10%.pdf
PDFArkusz 2_MRP_Q=1%.pdf
PDFArkusz 2_MRP_Q=0,2%.pdf
PDFArkusz 1_MRP_Q=10%.pdf
PDFArkusz 1_MRP_Q=1%.pdf
PDFArkusz 1_MRP_Q=0,2%.pdf
PDFArkusz 4_MZP_Q=10%.pdf
PDFArkusz 4_MZP_Q=1%.pdf
PDFArkusz 4_MZP_Q=0,2%.pdf
PDFArkusz 3_MZP_Q=10%.pdf
PDFArkusz 3_MZP_Q=1%.pdf
PDFArkusz 3_MZP_Q=0,2%.pdf
PDFArkusz 2_MZP_Q=10%.pdf
PDFArkusz 2_MZP_Q=1%.pdf
PDFArkusz 2_MZP_Q=0,2%.pdf
PDFArkusz 1_MZP_Q=10%.pdf
PDFArkusz 1_MZP_Q=1%.pdf
PDFArkusz 1_MZP_Q=0,2%.pdf
 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GŁOGÓWEK NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ do 2024 ROKU”

PDFPrognoza_POS Glogowek.pdf
PDFZalacznik tekstowy 2_PWIS_koniecznosc soos.pdf
PDFZalacznik tekstowy 1_RDOS_koniecznosc soos.pdf
 

Zarządzenie Burmistrza Głogówka nr NLROŚ.0050.84.2017 z 16.05.2017 r. w  sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.

PDFZarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.pdf
 

Formularz zgłaszania opinii i uwag

DOCXFormularz zgłaszania opinii i wniosków.docx
 

Wersja XML