Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.

PDF1. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf
PDF2. w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka.pdf
PDF3. Uchwała zmiana budżetu 29.05.2017.pdf
PDF3.1. Przychody i rozchody - 29.05.2017r._docx.pdf
PDF3.2. Wykaz zadan inwest. (6) - 29.05.2017.pdf
PDF4. WPF objaśnienia.pdf
PDF4. WPF.pdf
PDF4.1. załącznik WPF.pdf
PDF5. w spr.udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego - Leśnik.pdf
PDF6. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego - Mochów- Racławice Śl..pdf
PDF7. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego - Kazimierz.pdf
PDF8. w spr. rozpatrzenia skargi na działalnosć Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf
PDF9. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.pdf
 

Wersja XML