Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia

PDFprotokół z otwarcia.pdf
PDFodpowiedzi 2 poprawione.pdf
PDFodpowiedzi 2.pdf
PDFodpowiedzi.pdf
PDFogłoszenie.pdf
PDFsiwz.pdf
DOCZałącznik Nr 1 Wzór oferty.doc
DOCXzałącznik nr 2 oświadczenie o przesłankach wykluczenia.docx
DOCXzałącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
DOCXzałącznik nr 4 lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej.docx
PDFRb-27S.pdf
PDFRb-28S.pdf
PDFRb-N.pdf
PDFRb-NDS.pdf
PDFRb-PDP.pdf
PDFRb-Z.pdf

Wersja XML