Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
PDFprojekt St. Kotkowice.pdf
PDFprojekt Szonów.pdf
PDFprojekt Zawada.pdf
PDFinformacja.pdf
PDFodpowiedzi na pytania.pdf
PDFzaproszenie.pdf

DOCzał. nr 1 propozycja cenowa.doc
DOCzał. nr 2. oświadczenie.doc
DOCzał. nr 3 oświadczenie kierownik.doc
DOCzał. nr 4 projekt umowy St. Kotkowice.doc
DOCzał. nr 4 projekt umowy Szonów.doc
DOCzał. nr 4 projekt umowy Zawada.doc
PDFzał. nr 5 przedmiar robót St. Kotkowice.pdf
PDFzał. nr 5 przedmiar robót Szonów.pdf
PDFzał. nr 5 przedmiar robót Zawada.pdf

 

Wersja XML