Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.

PDF245. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.pdf
PDF246. w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2016 r.pdf
PDF247. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 r.pdf
PDF247. zał. nr 1.pdf
PDF248. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020.pdf
PDF247. zał. nr 2.pdf
PDF248. zał. nr 1.pdf
PDF249. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
PDF250. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
PDF251. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
PDF252. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Spolecznej w Głogówku.pdf
PDF253. w spr. rozpatrzenia skargi na działalnosć Burmistrza Głogówka.pdf
 

Wersja XML