Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.

PDF254. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok.pdf
PDF254. zał.1.pdf
PDF255. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020.pdf
PDF255. zał. 1.pdf
PDF255. zał. 2.pdf
PDF255. zał. 3.pdf
PDF256. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek.pdf
PDF257. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.pdf
 

Wersja XML