Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018

PDFprotokół z otwarcia.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCXzałącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
DOCXzałącznik nr 3 oświadczenie o przesłankach wykluczenia.docx
DOCZałącznik nr 4 wykaz usług.doc
DOCZałącznik nr 5 potancjał techniczny i osobowy.doc
DOCXZałącznik nr 6 wykaz długości tras.docx
DOCZałącznik nr 7 harmonogram.doc
DOCzałącznik nr 8 projekt umowy.doc
DOCXzałącznik nr 9 lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej.docx

Wersja XML