Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej

PDFprotokół z otwarcia.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFsiwz.pdf

PDFzałącznik nr 1 opis techniczny.pdf
PDFzałącznik 1a badania podłoża gruntowego.pdf

PDFzałącznik nr 1b lokalizacja planowanych robót (2).pdf
PDFzałącznik nr 2 przedmiar robót.pdf
PDFzałącznik nr 2 przedmiar robót.pdf
DOCzałącznik nr 3 wykaz robót.doc
DOCzałącznik nr 4 wykaz osób.doc
DOCXzałącznik nr 5 oświadczenie o przesłankach wykluczenia.docx
DOCXzałącznik nr 6 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
DOCzałącznik nr 7 oświadczenie.doc
DOCzałącznik Nr 8 Wzór oferty.doc
DOCzałącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.doc

DOCXzałącznik nr 10 lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej.docx

Wersja XML