Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.

PDF1. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok.pdf
PDF2. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF3. w spr. przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDF4. w spr. przyjęcia Palnu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
PDF5. w spr. przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło.pdf
PDF6. w spr. przyjęcia Raportu z wyk. Progr. Ochrony Środowiska.pdf
PDF7. w spr. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska.pdf
PDF8. w spr. przystąpienia do oprac. mpzp - ul. Młyńska.pdf
PDF9. w spr. przystąpienia do oprac. mpzp - Wielkie Oracze.pdf
 

Wersja XML