Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku

PDFprotokół z otwarcia.pdf

PDFodpowiedzi na pytania 2.pdf
PDFodpowiedź na pytanie.pdf
PDFZakres prac palowania.pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany (konstrukcja).pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf

PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany 1.pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany 2.pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany 3.pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany (Badania historyczne).pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany (badania stratygraficzne).pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany (dokumentacja z badań podłoża).pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany (ekspertyza mykologiczna).pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany (program prac konserwatorskich 1).pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany (program prac konserwatorskich 2).pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany (zestawienie okien 1).pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany (zestawienie okien 2).pdf
PDFzałącznik nr 2 przedmiar robót.pdf
DOCzałącznik nr 3 wykaz robót.doc
DOCzałącznik nr 4 wykaz osób.doc
DOCXzałącznik nr 5 oświadczenie o przesłankach wykluczenia.docx
DOCXzałącznik nr 6 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
DOCzałącznik nr 7 oświadczenie.doc
DOCzałącznik Nr 8 Wzór oferty.doc
DOCzałącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.doc
DOCXzałącznik nr 10 lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej.docx
JPEGzałącznik nr 11 rzut zamku objętego remontem.jpeg

Wersja XML