Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.

PDF258. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 r..pdf
PDF258.1. załacznik nr 1.pdf
PDF258.2. załacznik nr 2.pdf
PDF258.3. załącznik nr 3.pdf
PDF259. w spr. zmiany WPF Gminy Głogówek na lata 2017-2020.pdf
PDF259.1. załacznik nr 2.pdf
PDF259.2. załacznik nr 2.pdf
PDF260. w spr. przekazania środków finansowych dla policji.pdf
PDF261. w spr. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek.pdf
PDF262. w spr. przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek.pdf
PDF263. w spr. przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za 2015 i 2016 rok.pdf
PDF264. w spr. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na 2017-2020 .pdf
PDF265. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej.pdf
PDF266. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze.pdf
 

Wersja XML