Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.

działka nr 701/103 mp 7 obręb Głogówek o pow. 1,5 m2, położona w Głogówku, przy ul. Chopina.
Wersja XML