Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.

PDF1. w spr. zmiany budżetu.pdf
PDF1.1.Wykaz zadan inwest. (6) - 29.09.2017.pdf
PDF1.2. fundusz sołecki - w złotych 2017 (7) - korekta.pdf
PDF2. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF2.1.zał.WPF.pdf
PDF2.2. zał. wykaz przedsięwzięć.pdf
PDF3. w spr. zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ.pdf
PDF4. w spr. udzielenia poręczenia pożyczki dla Aqua Silesia.pdf
PDF5. w spr.poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf
PDF6. w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek.pdf
 

Wersja XML