Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku

PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf
PDFZaproszenie do złożenia propozycj cenowej.pdf

DOCzał. nr 1 propozycja cenowa.doc
DOCzał. nr 2. oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOCzał. nr 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał. nr 4 wykaz praktyk.doc
DOCzał. nr 5 projekt umowy.doc
DOCzał. nr 6 oświadczenie kierownik.doc

 

Wersja XML