Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.

PDF267. w spr. zmiany budżetu gminy Głogówek na 2017 r..pdf
PDF267. zał. nr 1.pdf
PDF267. zał. nr 2.pdf
PDF267. zał. nr 3.pdf
PDF268. w spr. zmiany WPF na lata 2017-2020.pdf
PDF268. WPF objaśnienia.pdf
PDF268. zał. nr 1.pdf
PDF268. zał. nr 2.pdf
PDF269. w spr. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Opolu - Rzepcze.pdf
PDF270. w spr. udzielenia poręczenia pożyczki planowanej do zaciagnięcia przez ZwiązekGmin Aqua Silesia w Głogówku.pdf
PDF271. w spr. poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf
PDF272. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek.pdf
PDF273. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Opolu - Biedrzychowice.pdf

Wersja XML