Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.

PDFprotokół z otwarcia.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf
PDFzałącznik nr 1 przedmiar robót.pdf
DOCzałącznik nr 2 wykaz robót.doc
DOCzałącznik nr 3 wykaz osób.doc
DOCXzałącznik nr 4 oświadczenie o przesłankach wykluczenia.docx
DOCXzałącznik nr 5 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
DOCzałącznik Nr 6 Wzór oferty.doc
DOCzałącznik nr 7 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.doc
DOCXzałącznik nr 8 lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej.docx

Wersja XML