Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.

PDF1. w spr. pod.od nieruchom._docx.pdf
PDF2. w spr.pod.od środków transport.pdf
PDF3. w spr. zmiany budżetu 30.10.2017.pdf
PDF3.1.Przychody i rozchody.pdf
PDF3.2. Wykaz zadan inwest.pdf
PDF3.3. fundusz sołecki.pdf
PDF4. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF4.1 załącznik WPF.pdf
PDF5. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego .pdf
PDF6. w spr. zmiany uchwały Odnow wsi Winiary.pdf
PDF7. taryfy na wodę.pdf
PDF8. projekt uchwały ws. dokonania darowizny działki 416-40 mapa 5 Glogówek na rzecz powiatu.pdf
PDF9. w sprawie dodatku motywujacego dla nauczycieli.pdf
 

Wersja XML