Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.

PDF1. Uchwała zmiana budżetu 29.11.2017.pdf
PDF1.1. Wykaz zadan inwest. (6) - 29.11.2017.pdf
PDF1.2. Zestawienie kwot i zakres dotacji - 29.11.2017.pdf
PDF2. pomoc rzeczowa dla powiatu prudnickiego.pdf
PDF3. w spr. przekształcenia szkół.pdf
PDF4. odnowa wsi - Winiary.pdf
PDF5. w spr.uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDF6.1. projekt uchwały skarga nr 4.2017.pdf
PDF6.2. projekt uchwały skarga nr 4.2017.pdf
PDF7.1. projekt uchwały skarga nr 5.2017.pdf
PDF7.2. projekt uchwały skarga nr 5.2017.pdf
 

Wersja XML